Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (viết tắt VPBank) là một ngân hàng ở Việt Nam được thành lập ngày 12 tháng 08 năm 1993. Sau 21 năm hoạt động, VPBank đã nâng vốn điều lệ lên 6.347 tỷ đồng, phát triển mạng lưới lên hơn 200 điểm giao dịch, với đội ngũ trên 7.000 cán bộ nhân viên. Là thành viên của nhóm các ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam (G12).  (Hương test sync)

VPBANk eKYC là giải pháp định danh khách hàng trực tuyến, cho phép ngân hàng vượt qua mọi rào cản địa lý và thời gian để định danh khách hàng 100% online dựa vào các thông tin sinh trắc học (biometrics) mà không cần gặp mặt trực tiếp như quy trình hiện tại.

Khách hàng đạt CASA trung bình trong tháng trên 50.000đ


Định nghĩa CASA: là số dư trung bình của khách hàng trong tài khoản VPBANK


Cách tính CASA: Tổng số tiền CASA trong tháng của khách hàng chia cho 30 ngày


Ví dụ:


- Khách hàng để 100K và giữ trên 15 ngày thì CASA = 100.000*15/30=50.000đ


- Khách hàng để 1 triệu và giữ trên 3 ngày thì CASA = 1.000.000*3/30=100.000đ


Lưu ý: số thời gian tối thiểu cần đạt là 24h đối với trường hợp Khách hàng chỉ để CASA trong vòng 1 ngày.

CÀI ĐẶT NGAY